Bijeenkomsten van G1000Vliedberg

De G1000Vliedberg is voorbij! Op 14 april begon het. Toen waren we met 110 Vliedbergers bij elkaar in de zaaltent bij Abdijhof Mariënkroon. We zijn daar met elkaar in dialoog gegaan over een duurzame toekomst van onze wijk: Vliedberg. Deelnemers zijn daarna nog drie keer bij elkaar gekomen om de onderwerpen van de Burgertop uit te werken tot voorstellen. Daarbij hebben ze zelf experts en belangenvertegenwoordigers uitgenodigd. Die brachten kennis en inspiratie. De deelnemers zijn in zeven Werkplaatsen aan de slag geweest om voorstellen te ontwikkelen voor de toekomst van de Vliedberg. Daarover hebben de deelnemers van de G1000Vliedberg op 16 juli in De Mand gestemd. Dat was de Burgerraad. Als uitkomst ligt er nu het Burgerakkoord Vliedberg. Daarin staan alle voorstellen die door de meerderheid van de deelnemers werden gesteund. Een groep van deelnemers, de Initiatievengroep, gaat nu werken aan het waarmaken van die voorstellen, samen met de Partners van de G1000Vliedberg.

Hieronder vind je de verslagen van de eerste bijeenkomsten van het Burgerberaad, de Burgertop en het Inspiratiecarrousel. De uitkomsten daarvan zijn de basis van de voorstellen waarover de Burgerraad heeft gestemd.

Burgertop – 14 april

Wat vinden wij belangrijk?

Op 14 april zijn we met 110 Vliedbergers bij elkaar gekomen in de zaaltent bij Abdijhof Mariënkroon. We zijn daar met elkaar in dialoog gegaan over de vraag:

Wat vind jij belangrijk voor de duurzame toekomst van Vliedberg?

Om te beginnen hadden we drie tafelgesprekken, elke keer met andere deelnemers. Na elk gesprek stuurde iedereen één woord naar het scherm. Dit woord beschreef wat jou persoonlijk was bijgebleven uit het voorgaande gesprek. Alle woorden uit de zaal vormden samen een grote woordwolk. Alle woorden van de drie ronden samengevoegd zie je hieronder:

Daarna hebben we samen met de hele zaal de belangrijkste woorden van het scherm gekozen, namelijk:

Afval Jeugd Verduurzamen
Samen Groen(Voorziening) Leefbaarheid
Geen ‘Gol’

Aan tafels van ongeveer acht mensen zijn we met deze onderwerpen aan de slag gegaan. We hebben gekeken waar we het met elkaar over eens zijn, en wat we willen dat er voor Vliedberg gaat gebeuren.

De resultaten van deze gesprekken kun je terugvinden in de foto’s die zijn gemaakt van onze aantekeningen. Je vindt ze hieronder, klik erop om te vergroten!

Burgerforum – inspiratiecarrousel 12 mei

Kennis en inspiratie verzamelen

Op donderdag 12 mei was de tweede bijeenkomst van de G1000Vliedberg. De deelnemers gingen met elkaar aan de slag met het uitwerken van thema’s die ze op de eerste bijeenkomst hadden gekozen. Bij de eerste bijeenkomst (de Burgertop) konden deelnemers zelf bepalen of ze ook wilden meedoen met het uitwerken van de onderwerpen. Dat gebeurt in een serie van drie bijeenkomsten, het Burgerforum. Ruim de helft van de 110 deelnemers van de Burgertop waren er op 12 mei bij Abdijhof Mariënkroon.
We begonnen met een ‘Inspiratiecarrousel’. Er waren 11 inspiratoren te gast: mensen die kennis en informatie brachten waar de deelnemers in de vorige bijeenkomst om hadden gevraagd. De inspiratoren waren van:
  • Traais Energiecollectief
  • Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch
  • De WarmteTransitieMakers
  • Ecologische Samentuin Vrijhoeve
  • Marleen van Tilburg Tuinontwerp
  • R-NEWT
  • Sportbedrijf Tilburg
  • Alles voor Mekaar
  • Locushaus
Nadat de deelnemers zich in levendige tafelgesprekken hadden laten inspireren, gingen ze in hun werkplaatsen verder met hun onderwerpen. Ze hebben zeven werkplaatsen gevormd, die elk rond één thema voorstellen aan het maken zijn:
© G1000Vliedberg 2024