Aanmelden G1000Café 22 maart

Op dinsdag 22 maart houden wij twee G1000cafés als voorproefje voor de G1000Vliedberg.

’s Middags vanaf 14.30 uur is er een G1000café speciaal voor ambtenaren en politici van de gemeente Heusden, in de Raadszaal in het gemeentehuis te Vlijmen.

’s Avonds vanaf 19.30 uur is er een G1000café in de Hoge Heide in Vlijmen, waar iedereen die actief betrokken is bij de wijk Vliedberg kan meedoen. We denken dan aan mensen uit de werkvelden van zorg, onderwijs en wonen, aan buurtwerkers, bestuurders van verenigingen, coördinatoren van bewonersinitiatieven, en bijvoorbeeld ondernemers en winkeleigenaren. Hiervoor zijn eind februari uitnodigingen verstuurd.

Als je geen uitnodiging hebt ontvangen, maar wel wilt meedoen aan het G1000café (vanuit je beroep of organisatie), neem dan even contact op met de organisatie van de G1000Vliedberg.